София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Решения на факултетен съвет

Мандат
2004 - 2007
2007 - 2011
2011 - 2015
2015 - 2019
 ПРОТОКОЛ 11   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 39   ПРОТОКОЛ 3 
 ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 40   ПРОТОКОЛ 4 
 ПРОТОКОЛ 13   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 41   ПРОТОКОЛ 5 
 ПРОТОКОЛ 14   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 42   ПРОТОКОЛ 6 
 ПРОТОКОЛ 15   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 43   ПРОТОКОЛ 7 
 ПРОТОКОЛ 16   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 44   ПРОТОКОЛ 8 
 ПРОТОКОЛ 17   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 45   ПРОТОКОЛ 9 
 ПРОТОКОЛ 18   ПРОТОКОЛ 8  2012/2013 уч. год.  ПРОТОКОЛ 10 
 ПРОТОКОЛ 19   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 1  2016/2017 уч. год.
 ПРОТОКОЛ 20   ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 1 
 ПРОТОКОЛ 21   ПРОТОКОЛ 11   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 2 
 ПРОТОКОЛ 22   ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 3 
 ПРОТОКОЛ 23   ПРОТОКОЛ 13   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 4 
 ПРОТОКОЛ 24   ПРОТОКОЛ 14   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 5 
 ПРОТОКОЛ 25   ПРОТОКОЛ 15   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 6 
 ПРОТОКОЛ 26   ПРОТОКОЛ 16   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 7 
 ПРОТОКОЛ 27   ПРОТОКОЛ 17   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 8 
 ПРОТОКОЛ 28   ПРОТОКОЛ 18   ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 9 
 ПРОТОКОЛ 29   ПРОТОКОЛ 19  2013/2014 уч. год. 2017/2018 уч. год.
 ПРОТОКОЛ 30   ПРОТОКОЛ 20   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 1 
 ПРОТОКОЛ 31   ПРОТОКОЛ 21   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 2 
 ПРОТОКОЛ 32   ПРОТОКОЛ 22   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 3 
 ПРОТОКОЛ 33   ПРОТОКОЛ 23   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 4 
 ПРОТОКОЛ 34   ПРОТОКОЛ 24   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 5 
 ПРОТОКОЛ 35   ПРОТОКОЛ 25   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 6 
 ПРОТОКОЛ 36   ПРОТОКОЛ 26   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 7 
 ПРОТОКОЛ 37   ПРОТОКОЛ 27   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 8 
 ПРОТОКОЛ 38   ПРОТОКОЛ 28   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 9 
   ПРОТОКОЛ 29  ПРОТОКОЛ 10  ПРОТОКОЛ 10
   ПРОТОКОЛ 30   ПРОТОКОЛ 11   2018/2019 уч. год.
   ПРОТОКОЛ 31   ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 1 
   ПРОТОКОЛ 32  ПРОТОКОЛ 13  ПРОТОКОЛ 2
   ПРОТОКОЛ 33  ПРОТОКОЛ 14 
 Възражение  на
гл. ас. д-р Й. Марчева
 ПРОТОКОЛ 3
   ПРОТОКОЛ 34  ПРОТОКОЛ 15  ПРОТОКОЛ 4
   ПРОТОКОЛ 35  ПРОТОКОЛ 16  ПРОТОКОЛ 5
   ПРОТОКОЛ 36  ПРОТОКОЛ 17  ПРОТОКОЛ 6
   ПРОТОКОЛ 37   ПРОТОКОЛ 18  ПРОТОКОЛ 7
   ПРОТОКОЛ 38   ПРОТОКОЛ 19  ПРОТОКОЛ 8
    2015/2016 уч. год.  ПРОТОКОЛ 9
     ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 10 
     ПРОТОКОЛ 2