София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Решения на факултетен съвет

Мандат
12.2004 - 11.2007
12.2007 -11.2011
12.2011 - 11.2015
12.2015 -11.2019
12.2019 -11.2023
12.2023 -11.2027
 ПРОТОКОЛ 11   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 39   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 3
 ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 40   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 4
 ПРОТОКОЛ 13   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 41   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 5
 ПРОТОКОЛ 14   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 42   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 6
 ПРОТОКОЛ 15   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 43   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 8  ПРОТОКОЛ 7
 ПРОТОКОЛ 16   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 44   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 9  ПРОТОКОЛ 8
 ПРОТОКОЛ 17   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 45   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 10  ПРОТОКОЛ 9
 ПРОТОКОЛ 18   ПРОТОКОЛ 8   2012/2013 уч. год.  ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 11
 ПРОТОКОЛ 19   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 1   2016/2017 уч. год.  2020/2021 уч. год.
 ПРОТОКОЛ 20   ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 12
 ПРОТОКОЛ 21   ПРОТОКОЛ 11   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 1
 ПРОТОКОЛ 22   ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 2
 ПРОТОКОЛ 23   ПРОТОКОЛ 13   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 3
 ПРОТОКОЛ 24   ПРОТОКОЛ 14   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 4
 ПРОТОКОЛ 25   ПРОТОКОЛ 15   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 5
 ПРОТОКОЛ 26   ПРОТОКОЛ 16   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 6
 ПРОТОКОЛ 27   ПРОТОКОЛ 17   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 7
 ПРОТОКОЛ 28   ПРОТОКОЛ 18   ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 8 
 ПРОТОКОЛ 29   ПРОТОКОЛ 19   2013/2014 уч. год.  2017/2018 уч. год.  ПРОТОКОЛ 9
 ПРОТОКОЛ 30   ПРОТОКОЛ 20   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 10
 ПРОТОКОЛ 31   ПРОТОКОЛ 21   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 11
 ПРОТОКОЛ 32   ПРОТОКОЛ 22   ПРОТОКОЛ 3   ПРОТОКОЛ 3   2021/2022 уч. год.
 ПРОТОКОЛ 33   ПРОТОКОЛ 23   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 4   ПРОТОКОЛ 1
 ПРОТОКОЛ 34   ПРОТОКОЛ 24   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 5   ПРОТОКОЛ 2
 ПРОТОКОЛ 35   ПРОТОКОЛ 25   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 6   ПРОТОКОЛ 3
 ПРОТОКОЛ 36   ПРОТОКОЛ 26   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 7   ПРОТОКОЛ 4
 ПРОТОКОЛ 37   ПРОТОКОЛ 27   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 8   ПРОТОКОЛ 5
 ПРОТОКОЛ 38   ПРОТОКОЛ 28   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 9   ПРОТОКОЛ 6
   ПРОТОКОЛ 29  ПРОТОКОЛ 10  ПРОТОКОЛ 10  ПРОТОКОЛ 7
   ПРОТОКОЛ 30   ПРОТОКОЛ 11   2018/2019 уч. год.  ПРОТОКОЛ 8
   ПРОТОКОЛ 31   ПРОТОКОЛ 12   ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 9
   ПРОТОКОЛ 32  ПРОТОКОЛ 13  ПРОТОКОЛ 2  ПРОТОКОЛ 10
   ПРОТОКОЛ 33  ПРОТОКОЛ 14 
 Възражение  на
гл. ас. д-р Й. Марчева
 ПРОТОКОЛ 3  ПРОТОКОЛ 11
   ПРОТОКОЛ 34  ПРОТОКОЛ 15  ПРОТОКОЛ 4 2022/2023 уч. год.
   ПРОТОКОЛ 35  ПРОТОКОЛ 16  ПРОТОКОЛ 5  ПРОТОКОЛ 1
   ПРОТОКОЛ 36  ПРОТОКОЛ 17  ПРОТОКОЛ 6  ПРОТОКОЛ 2
   ПРОТОКОЛ 37   ПРОТОКОЛ 18  ПРОТОКОЛ 7  ПРОТОКОЛ 3
   ПРОТОКОЛ 38   ПРОТОКОЛ 19  ПРОТОКОЛ 8  ПРОТОКОЛ 4
    2015/2016 уч. год.  ПРОТОКОЛ 9  ПРОТОКОЛ 5
     ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 10   ПРОТОКОЛ 6
     ПРОТОКОЛ 2  2019/2020 уч. год.  ПРОТОКОЛ 7
       ПРОТОКОЛ 1   ПРОТОКОЛ 8
       ПРОТОКОЛ 2   ПРОТОКОЛ 9
       ПРОТОКОЛ 3  2023/2024 уч. год.
         ПРОТОКОЛ 1
         ПРОТОКОЛ 2