София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Система за оценяване преподаването, качеството на обучение и научните изследвания

Състав на Факултетната комисия по качеството към ФЕТТ

 

Председател:  доц. д-р Росен Радонов – Зам. Декан на ФЕТТ
Членове:  доц. д-р Петър Якимов
   доц. д-р Георги Ангелов
   доц. д-р Димитър Арнаудов
   доц. д-р Боряна Цанева
Секретар:  гл. ас. д-р Мария Спасова

 

Комисията е приета на ФС на ФЕТТ – протокол № 7/12.04.2016 г.