София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Система за оценяване преподаването, качеството на обучение и научните изследвания

Състав на Факултетната комисия по качеството към ФЕТТ

 

Председател:  доц. дтн инж. Ивайло Пандиев – зам.-декан УД на ФЕТТ
Членове:  проф. д-р инж. Петър Якимов - р-л. кат ЕТ
   доц. д-р инж. Георги Ангелов - р-л. кат МЕ
   доц. д-р инж. Николай Хинов - р-л. кат СЕ
   доц. д-р инж. Боряна Цанева - р-л. кат Химия
Секретар:  гл. ас. д-р Мария Спасова

 

Комисията е приета на ФС на ФЕТТ – протокол № 3/24.11.2021 г.