София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Докторанти

  1. Виртуален инфо - център за докторанти
  2. Правила за обучение на докторанти
  3. Бланка за индивидуален план за работа на докторанта
  4. Бланка за атестация
  5. Отчетен доклад за тримесечие на редовен докторант

 

 

  • Отчетният доклад трябва да бъде изготвен в обем до 2 страници.
  • Извършената работа по всяка от дейностите трябва да бъде потвърдена с доказателствен материал, представен като приложение към отчета
  • Разпечатани да се прилагат статии, заявки за патенти и сертификати, ако има такива.