София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Дипломанти

Указания за абсолвенти

Задание за дипломна работа - ОКС "бакалавър"
Задание за дипломна работа - ОКС "магистър"

Начална страница

Декларация за инженерната и авторска етика

Рецензия за дипломна работа

 

Тематични направления за дипломни работи от партньори на ФЕТТ
Мелексис

ВАЖНО!!!

Студентите, които са завършили семестриално, имат право да се явят на дипломна защита в срок до 5 години. След това губят студентските си права.

Защитили дипломанти

Търсене в темите по ключови думи