София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Дистанционно обучение във ФЕТТ

20.03.2020
Уважаеми колеги, в таблиците е публикувана информация относно начина на провеждане на дистанционните занятията по дисциплини, водени от преподавателите към катедрите на ФЕТТ.

Информация за СЕ ФЕТТ
Информация за ЕТ ФЕТТ
Информация за МЕ ФЕТТ
Информация за Химия ФЕТТ
Информация за дисциплини, водени от преподаватели от други факултети на студенти от ФЕТТ

Във връзка с дистанционното обучение, стартиращо на 24.03.2020 г., гл. експ. Красимира Герасимова в студ. канцелария на ФЕТТ дава указания и полезна информация на родители и студенти. Моб. тел.: 0895590546, e-mail: fett-k@tu-sofia.bg