София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Летни практики 2020


Указания.
Протокол за отчет на практиката в други фирми.
Попълнен примерен протокол за отчет на практиката в други фирми.
Потвърдително писмо от други фирми.


Утвърдени фирми-партньори на ФЕТТ, които приемат студенти за летен стаж (практика)


 Възможности за практика   Допълнителна информация     Информация 2

 Възможности за практика       Информация 1     Информация 2

 За контакти

 Възможности за практика

  Възможности за практика

 Възможности за практика

   Възможности за практика      Доп. инфо   1    2

    Възможности за практика      Кариерни възможности      Информация 1      Информация 2

  Възможности за практика

   Допълнителна информация

   Допълнителна информация

 Възможности за практика

    Възможности за практика   Доп. инфо.  1   2   3   4   5

         Възможности за практика      Допълнителна информация

        Възможности за практика     Допълнителна информация