София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Летни практики 2024


Утвърдени фирми-партньори на ФЕТТ, които приемат студенти за летен стаж (практика)
 Възможности за практика   Допълнителна информация   Възможности за практика 2

 Допълнителна информация
 Възможности за практика       Информация 1     Информация 2   Видео покана

 За контакти

 Възможности за практика

  Възможности за практика

 Възможности за практика    Допълнителна информация

    Възможности за практика      Кариерни възможности      Информация 1      Информация 2

  Възможности за практика

   Допълнителна информация

 Възможности за практика

    Възможности за практика   Доп. инфо.  1   2   3   4   5

         Възможности за практика      Допълнителна информация

        Възможности за практика     Допълнителна информация

         Възможности за практика

     Възможности за практика