София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни планове

Специалност "Електронни информационни системи"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
Учебен план - от 2023/2024 уч. г.    
Специалност "Електроника"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
Учебен план - до 2022/2023 уч. г.
Учебен план - обучение на английски език
Учебен план
Учебен план - изравнително
Учебен план - проф. бак.
Учебен план
 
Специалност "Автомобилна електроника"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
Учебен план    
 
Специалност "Електронни системи за хибридни и електромобили"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
  Учебен план  
 
Специалност "Микротехнологии и наноинженеринг"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
  Учебен план
 
 
Специалност "Силови електронни системи"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
  Учебен план