София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебни планове

Специалност "Електроника"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
Учебен план
Учебен план - обучение на английски език
Учебен план
Учебен план - изравнително
Учебен план - допълващо
Учебен план
 
Специалност "Микротехнологии и наноинженеринг"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
  Учебен план  
 
Специалност "Силови електронни системи"
Бакалавър Магистър
Редовно Редовно Задочно
  Учебен план