София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Национална олимпиада по електроника и информатика

Националната олимпиада по електроника и информатика е състезание за ученици, даващо възможност за изява на знания в областите електроника и информатика. Форматът на олимпиадата включва тестова част, решаване на схемотехнически и задачи, свързани с познания по програмиране, както и на една комплексна задача.
Всеки участник,  постигнал резултат по-висок от 65% от максималния възможен, ще придобие право на директен прием в специалност „Електроника“ или „Автомобилна електроника“ на ФЕТТ. Това право е валидно до приключване на първото класиране и при условие, че някоя от горните специалности е посочена, като първо желание при кандидатстване. При наличие на свободни места, след второ класиране на кандидат-студентите от сесия 2020/2021, ще се даде възможност за допълнителен прием, с резултат от олимпиадата не по-малък от 50%, до запълване на свободните места. 
Националната олимпиада по електроника и информатика ще се проведе на 22 февруари 2020 г. от 9:00 ч. в I-ви блок (Ректорат), зала 1151 на Технически университет - София. Продължителността е 3 часа.
За да участвате, е необходимо да се регистрирате до 20 февруари 2020 г., да влезете в профила си и да разпечатате талона, който ще носите със себе си при явяването.