София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

График на учебния процес

График на учебния процес за ОКС "бакалавър" - абсолвенти от специалност "Електроника", редовно обучение (седми и осми семестър) за учебната 2022/2023 г.

График на учебния процес за ОКС "магистър", редовно обучение (първи и втори семестър), всички специалности на ФЕТТ за учебната 2022/2023 г.