София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Магистри

Магистърски програми във факултета

"Електроника" - редовно обучение

"Електроника" - задочно обучение
 Правила за класиране на кандидатите за магистърско обучение по специалност "Елекроника"

"Електроника" - изравнително обучение

"Електроника" - допълващо обучение

"Силово електронни системи" - редовно обучение

"Микротехнологии и наноинженеринг" - редовно обучение