София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Изследователска дейност

НПЛ - "Приложна електрохимия" - кат. "Химия" - проф. д-р Екатерина Добрева - тел. /02/ 965-3369

НПЛ - "Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката" -факултетен статут - проф. д-р Марин Христов - /02/ 965-3115

НПЛ - "Полупроводникова схемотехника" - кат. "Електронна техника" - доц. д-р Петър Якимов - тел. /02/ 965-3241