Срокът за регистрация изтече на 20.02.2020, 23:59:59