София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN
  • Последни новини

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Факултетът по електронна техника и технологии (ФЕТТ) подготвя инженер-бакалаври, инженер-магистри и докторанти по специалността "Електроника". ФЕТТ е основан през 1987г. след разделяне на бившия Факултет по радиоелектроника, съществуващ от 1963г. Обучението по специалността "Електроника" започва през учебната 1961/1962 г. със специализации "Полупроводникова електроника", "Промишлена електроника" и "Изчислителни машини и устройства", като през 1967г. завършва първият й випуск.

Днес във ФЕТТ се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Електроника" със следните модули и дисциплини в тях:

Биомедицинско инженерство

Медицинска електронна апаратура, Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация, Ядрена електроника, Основи на биомедицинското инженерство , Сензорни схеми и устройства, Устройства за медицински диагностични образи

Електронни уреди и системи

Електронни устройства за измерване и управление, Оптоелектронни и лазерни устройства и системи, Проектиране на аналогови интегрални схеми, Проектиране на цифрови интегрални схеми, Автоматизирано управление в индустрията, Компютърни мрежи и комуникации

Силова електроника

Преобразувателна техника, Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства, Електронни технологични системи , Градивни елементи в силовата електроника, Силови електронни устройства, Системи за управление на силови електронни устройства 

Микроелектроника

Материалознание в микроелектрониката, Микроелектронна схемотехника, Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката, Проектиране и производство на електронна апаратура, Микромодули и микроелектронни системи с автомобилно приложение, Техника на повърхностния монтаж

Ежегодна конференция "Електронна техника"

Микроелектроника

Електронна техника

Силова електроника

Химия