Начало arrow Актуално
Top Module Empty
Актуално Печат E-mail
Отчет на Деканското ръководство за периода 1 февруари 2017 г. - 1 февруари 2018 г.


Отчет на Деканското ръководство за периода 1 декември 2015 г. - 1 февруари 2017 г.


Презентация по Проект на насоки за кандидатстване по процедура изграждане и развитие на центрове за върхови постижения Centers of Excellence
Доклад от изборната комисия, относно избор на Ръководство на ОС, Декан и ФС на ФЕТТ

Отчет на Деканското ръководство за мандата ноември 2011 г. - ноември 2015 г.

МАНДАТНА ПРОГРАМА на доц. Емил Д. Манолов, декан на ФЕТТ за периода 2015-2019г.


Oтчет за проведен курс за обучение по LabVIEW Core 1 и LabVIEW Core 2 за преподаватели и докторанти от ФЕТТ при Технически университет - София от 02.02 до 06.02.2015 г.

Стратегически план на развитие на Факултет по електронна техника и технологии на Технически университет – София за периода 2014 – 2018

Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2014 г. - февруари 2015 г.

Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2013 г. - февруари 2014 г.

Отчет на Деканското ръководство за периода ноември 2011 г. - февруари 2013 г.

Доклад на Председателя на изборната комисия за резултатите от проведеното гласуване на 15.11.2011 год.

Отчет на Деканското ръководство за периода април 2011 г. - ноември 2011 г.

Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2010 г. - февруари 2011 г.

Отчет на Деканското ръководство за периода ноември 2007 г. - февруари 2009 г.

Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2009 г. - февруари 2010 г.

Доклад на Председателя на изборната комисия за резултатите от проведеното гласуване на 20.11.2007 год.

Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2007 г. - ноември 2007 г.