Начало arrow e-Мениджмънт
Top Module Empty
е-Мениджмънт Печат E-mail

Среда за управление и контрол на учебния процес
"е-Мениджмънт"


 Списък на дисциплините с техните сайтове, използващи е-Мениджмънт:

                Магистри

   I ви  курс

1. Системи за проектиране в микроелектрониката


                Бакалаври

   I ви  курс

 1.Технологичен практикум първи курс

   II ри  курс

 1.Оптоелектронни и сензорни елементи
 2.Учебна практика след II курс


  III ти  курс

 4.Токозахранващи устройства
 1.Автоматизирано проектиране в електрониката
 2.Специализиращ практикум - спец. Микроелектроника


   IV ти  курс

 6.Електронни технологични системи
 1.Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства
 1.Практикум седми семестър за кат. Микроелектроника
 2.Техника на повърхностния монтаж
 3.Микромодули и микросистеми с автомобилно приложение
 4.Материали в микроелектрониката
 5.Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката 
    
   Някои от дисциплините предлагат демонстрационен акаунт: потребителско име - demo, парола - demo или с натискане на бутона "Демо вход"

Посетете демонстрационния сайт за запознаване с пълните възможности на системата.