Начало arrow За факултетa... arrow Катедра ”Химия”
Top Module Empty
”Химия” Печат E-mail
Катедра “Химия” на Техническия Университет е обособена като самостоятелна през 1976 година след разделяне на катедра “Физика и химия” на тогавашния Факултет  радиоелектроника (ФРЕ). Пръв неин ръководител  (1976 -1987 г.) е проф. дтн. инж. Тамара Ст. Ганчева. През годините нейни ръководители са били:
1987 - 1992 г.проф.дхн.инж. Христо Б. Петров
1992 - 1995 г.доц.д-р Вержиния И. Данова
1995 - 2005 г.доц. д-р инж. Димитър П. Ненов
2005 - 2007доц. д-р инж. Александър Л. Лирков
2007 - 2015доц. д-р инж. Ива Георгиева Бетова - Божинова
2015 -доц. д-р Боряна Цанева
Тя е една от фундаменталните катедри в ТУ, където се провежда обучение на студенти от всички факултети и специалности по едноименната дисциплина. Преподаватели от катедрата обучават и учениците от Технологично училище по  Електронни системи към ТУ.
През годините на съществуването й в катедрата са работили 5 професора и 8 доцента. В момента съставът й се обновява с млади преподаватели. В процес на обновяване е и материално-техническата база на катедрата. От една година е обособена лаборатория за мултимедийно обучение на студентите от чуждоезиковите факултети.
            Научната работа в катедрата е насочена предимно в областта на приложната електрохимия и полимерите в следните направления:
-         Отлагане на химични и галванични покрития върху метали. Импулсни методи за нанасяне на  метални покрития;
-         Галванизиране на диелектрици;
-         Химични и електрохимични процеси  при производството на двустранни и многослойни  печатни платки;
-         Корозия и защита на металите от корозия. Методи за корозионни  изпитания
-         Композиционни материали и технологии в областта на полимерите; Модификация на полимерите. Електроизолационни композиции;
-         Приложение на еластомери и полимери за микровълнови абсорбери с радиотехническо и екологично приложение.
            Към катедрата е създадена Научно-приложна лаборатория /НПЛ/ "Приложна електрохимия" с ръководител - проф.д-р Екатерина Д. Добрева. Тематиката на лабораторията обхваща научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на приложната електрохимия.

Сайтът на катедрата можете да видите тук.