Начало arrow За факултетa... arrow Катедра "Микроелектроника"
Top Module Empty
Катедра Микроелектроника Печат E-mail
1971 г. - към катедра "Полупроводникова и промишлена електроника" се създава проблемна научно-изследователска лаборатория по полупроводникови прибори и полупроводникова схемотехника с ръководител проф. Йордан Боянов Димитров с три основни направления. Ръководител на направление "Полупроводникови прибори" е гл. ас. д-р Филип Филипов.

1976 г. - създава се проблемна научно-изследователска лаборатория "Полупроводникови и хибридни технологии" с ръководител доц. д-р Филип Филипов

1979 г. - към направление "Полупроводникови прибори" се създава производствен участък по "Полупроводникови елементи" към Учебно-експерименталния завод на ВМЕИ с главен технолог Георги Бочев.

03.11.1982 г. - създава се катедра "Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи". В нейния състав влизат преподаватели от катедри "Електронна техника" и "Съобщителна техника", както и научни сътрудници от ПНИЛ "Полупроводникови и хибридни технологии".

1985 г. - създава се малка мощност "Производство на микроелектронни елементи" с ръководител доц. д-р Филип Филипов.

1994 г. - създава се научно-производствена лаборатория  "Проектиране в електрониката и микроелектрониката" с ръководител доц. д-р Марин Христов.

2008 г. - Катедрата се преименува на "Микроелектроника".

Сайтът на катедрата можете да видите тук