Top Module Empty
Катедри

Катедра ”Електронна техника”

Ръководител: доц. д-р инж. Петър Якимов
Телефон: 965 32 41
Факс:  
E-mail: pij@tu-sofia.bg
Кабинет: 1354
 
Технически изпълнител: маг. инж. Мария Иванова Колева
Телефон: 965 22 60
E-mail:  maria_koleva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1355

Катедра ”Силова електроника”

Ръководител: доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
Телефон:
Факс:  
E-mail: dda@tu-sofia.bg
Кабинет: 1400а
 
Технически изпълнител: Стела Иванова Милева
Телефон: 965 36 61
E-mail: stelam@tu-sofia.bg
Кабинет: 1400

Катедра “Микроелектроника”

Ръководител: доц. д-р инж. Георги Всилев Ангелов
Телефон: 965 2570
Факс:  
E-mail: angelov@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1101

Технически изпълнител: маг. инж. Нина Спасова
Телефон: 965 3085
E-mail: spasova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет:  

Катедра ”Химия”

Ръководител: доц. д-р Боряна Рангелова Цанева
Телефон: 965 3663
Факс:
E-mail: borianatz@tu-sofia.bg
Кабинет: 1319
 
Технически изпълнител:
Телефон:
E-mail:
Кабинет: