Начало arrow Учебен процес arrow Магистърски програми
Top Module Empty
Магистърски програми
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОНИКА” за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност “Електроника” от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТ “СИЛОВИ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ” (платена форма на обучение)
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОНИКА” за завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” от област на висшето образование 5. “Технически науки” и 1. “Естествени науки”
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТ “ЕЛЕКТРОНИКА” (изравнително обучение ) за специалисти с ОКС “професионален бакалавър” от направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”