Начало arrow НИС arrow Вътрешни проекти
Top Module Empty
Вътрешни проекти ТУ-София

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

В ПОМОЩ НА ДОКТОРАНТИ

СЕСИЯ'2011

Заглавие, Ръководител на проекта

Водещо звено

 

1.

"Поведенческо моделиране на микромощни токозахранващи устройства"

Ръководител" доц. д-р Емил Димитров Манолов

 

Катедра

Електронна техника

 

2.

"Разработване и изследване на МЕМС елементи за автомобилни системи за сигурност"

Ръководител: проф. д-р Марин Христов Христов

 

Лаборатория

ECAD

 

3.

"Проектиране и експериментални изследвания на система за регистриране на съвпадение на събития от разнотипни детекторни системи"

Ръководител: доц. д-р Митъо Георгиев Митев

 

Катедра

Електронна техника

 

4.

"Обучение и управление на знания в системата ILIAS"

Ръководител: проф. дтн Елена Дикова Шойкова

Катедра

Електронна техника

 

5.

"Разработване и изследване на поведенчески модели на вериги от водородни връзки"

Ръководител: проф. д-р Марин Христов Христов

 

Лаборатория

ECAD

6.

"Изследване и анализ на ESD защитни структури в RF CMOS ИС"

Ръководител: доц. д-р Анна Владова Андонова

 

Катедра

Микроелектроника

 

7.

"Техническа и организационна инфраструктура ILIAS EPORTFOLIO"

Ръководител: проф. дтн Елена Шойкова

Катедра

Електронна техника

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ - ЕТАП ВТОРИ

СЕСИЯ'2010

 

1. дог. № 102ни195 -3 на тема "Изследване и  прогнозиране надеждността на светодиодни осветителни тела чрез деградационен анализ"

Ръководител: доц. д-р Анна Владова Андонова      

2. дог. № 102ни197 -3 на тема "Иновационен подход за проектиране и окачествяване на силициеви микроелектромеханични елементи и системи"

Ръководител: проф. д-р Марин Христов Христов   

3. дог. № 102ни199 - 3 на тема: "Изследване и развитие на електронни средства за създаване на виртуална лаборатория за измерване и изпитания в

лектроенергетиката "

Ръководител:  доц. д-р Георги Тодоров Николов    

4. дог. № 102ни200 - 3 на тема "Изследване на технологиите за създаване WEB-базирани системи за измерване и управление в електроенергийни системи" (WEBEESYS) "

Ръководител:  доц. д-р Петър Иванов Якимов         

5. дог. № 102ни202 - 3 на тема "Технологии за токозахранване на микромощни електронни устройства от околната среда"

Ръководител:  доц. д-р Емил Димитров  Манолов  

6. дог. № 102ни204 - 3 на тема "Безжична асистираща система, приложима при самотни стари хора и хора с увреждания "

Ръководител:  доц. д-р Емил Николов Димитров

7. дог. №102ни205 - 3 на тема "Изследване и разработка на електронни преобразуватели на електрическа енергия с подобрени характеристики при различен характер на товара"

Ръководител: доц. д-р Николай Любославов Хинов          

 

 

 

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ

СЕСИЯ' 2010

 

1. дог. № 102ПД 207 - 3 на тема: "Изследване на материали и технологични процеси за сензори, актуатори и микросистеми (МЕМС)"

Ръководител:доц. д-р Красимир Христов Денишев

2. дог. № 102ПД 209 - 3 на тема "Изследване, анализ и усъвършенстване на аналогови схеми и системи с цифрово управление"

Ръководител: проф. д-р Георги Славчев Михов      

3. дог. № 102ПД210 - 3 на тема: "Изследване, анализ и проектиране на системи за дълговременно измерване параметри на околната среда при екстремни условия"

Ръководител:  доц. д-р Митьо Георгиев  Митев      

4. дог. № 102ПД211 - 3 на тема: " Изследване на силови електронни преобразуватели с общо постоянно изходно напрежение"

Ръководител:  доц. д-р Петър Трифонов Горанов    

 

 

 

 

 

 

 

1. научноизследователски проекти в помощ на докторанти - сесия 2011 г. - 7 бр.

2. Анекси към научноизследователски проекти с продължителност две години - сесия 2010 г. - 7 бр.

3. Анекси към научноизследователски проекти за подпомагане на докторанти - сесия 2010 г. - 4 бр.