София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Учебен процес - График на учебния процес

График на учебния процес

График на учебния процес за ОКС "бакалавър" - абсолвенти от специалност "Електроника", редовно обучение (седми и осми семестър) за учебната 2018/2019 г.

 

График на учебния процес за ОКС "магистър" - абсолвенти от специалност "Електроника", редовно обучение (трети семестър) за учебната 2018/2019 г.

 

График на учебния процес за ОКС "магистър" - специалност "Електроника", задочно обучение (първа година) за учебната 2018/2019 г.

 

График на учебния процес за ОКС "магистър" - специалност "Електроника", задочно обучение (втора година) за учебната 2018/2019 г.