София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Структура - Канцеларии

Деканска канцелария

Адриана Йорданова Николова


965 22 20

965 22 20

adriana.nikolova@ecad.tu-sofia.bg

1332a

Студентска канцелария

Красимира Пенева Герасимова


965 30 63

fett-k@tu-sofia.bg

1331

Анелия Иванова Христова


965 30 63

fett-k@tu-sofia.bg

1331