София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Докторанти

Докторанти

  1. Виртуален инфо - център за докторанти
  2. Правила за обучение на докторанти
  3. Бланка за индивидуален план за работа на докторанта
  4. Отчетен доклад за тримесечие на редовен докторант

 

  1. Отчетният доклад трябва да бъде изготвен в обем до 2 страници.
  2. Извършената работа по всяка от дейностите трябва да бъде потвърдена с доказателствен материал, представен като приложение към отчета
  3. Разпечатани да се прилагат статии, заявки за патенти и сертификати, ако има такива.